Rośliny i zwierzęta Paklenicy

Park Narodowy Paklenica odwiedza się między innymi po to, aby wspinać się ku górskim szczytom i podziwiać piękno tutejszych jaskiń. Turyści, którzy odwiedzają to miejsce zwracają jednak uwagę również na to, że do odwiedzin w parku zachęca także wyjątkowy świat roślin i zwierząt, o którym trudno jest mówić w innych częściach Europy. Orły, jastrzębie, sępy oraz kruki to ptaki, które już wiele setek lat temu upodobały sobie te trudne do zdobycia góry, nie brakuje więc turystów, którzy potrafią wykorzystywać długie godziny na wypatrywania dzikich mieszkańców szczytów Velebitu. Zachwyt wzbudza również roślinność Parku Narodowego Paklenica. Już krótki spacer uświadamia nam, że flora parku jest ewenementem na skalę europejską, nie zaskakują zatem dane mówiące o tym, że na niewielkim obszarze można spotkać blisko siedemset gatunków roślin. Potęga przyrody jest odczuwana tu również dzięki lasowi bukowemu uzupełnianemu gdzieniegdzie przez sosny i dęby, bogata górska roślinność ma prawo budzić więc nasz zachwyt. Turyści często nie ukrywają zaskoczenia zestawiając bogactwo roślinności górskiej z ubogą florą chorwackiego pasa wybrzeża, jest to jednak jeszcze jedna z niewyjaśnionych zagadek natury.