Walka człowieka z naturą w Parku Narodowym Kornati

Turyści, którzy odwiedzają parki narodowe w Chorwacji często podkreślają, że za wyjątkowo fascynujące uważają obserwowanie zmagań człowieka i natury, na terenach nie tylko zachwycająco pięknych, ale również wyjątkowo niegościnnych. Każdy, kto chce poznać heroiczną walkę ludzi morza z przyrodą niegościnnych wysp powinien odwiedzić zatem Park Narodowy Kornati, ślady tych zmagań są tam bowiem widoczne po dziś dzień. Wyspy archipelagu często udzielały schronienia zbłąkanym żeglarzom i rybakom, rzadko jednak pozwalały im na dłuższe cieszenie się swoim pięknem. Zmienne warunki pogodowe i chimeryczne morze były argumentami przemawiającymi za przenoszeniem się na stały ląd, historia wysp archipelagu to zatem próby ich kolonizacji oraz momenty, w których człowiek musiał przyznawać się do swojej bezradności. Pierwsze ślady bytności człowieka na tych terenach pochodzą jeszcze z okresu, w którym mieszkali tu starożytni Ilirowie, a pozostałości fortyfikacji z różnych epok potwierdzają, że nie tylko oni chcieli skłonić wymagająca naturę do współpracy. Turyści odwiedzający Kornati chętnie obserwują wszystkie te pozostałości zachwycając się surowym pięknem tych nieudanych prób skolonizowania wysp przez człowieka.